ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

  

 

   

 

 
 
 
 
 
 

บทความที่น่าสน

ข่าวเรื่อง iPad 5 ดูจะเป็นอุปกรณ์รุ่นใหม่จาก Apple ที่มีแนวโน้มเปิดตัวเป็นตัวแรกของปี 2013 เวลานี้รอแค่ว่าจะมีสเปคกับภาพหลุดแบบเต็มๆ มายืนยันในความเชื่อ อีกครั้งหรือไม่

มมร เตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีประทานปริญญาบัตร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

มมร เตรียมความพร้อมสถานที่ งานพิธีประทานปริญญาบัตร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๖ ปีพุทธศักราชใหม่....มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระภิกษุสงฆ์และคฤหัส..ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ความจำเป็นของประโยชน์ใช้สอยส่วนรวม และการเตรียมความพร้อมสามารถใช้ประกอบพิธีประทานปริญญาบัตร ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ที่จะถึงนี้

 

 


    การก่อสร้างใช้หลัก ๓ ท.ทยอยใช้ ทยอยเรียน ทยอยสร้าง อาคารสถานที่เป็นส่วนพื้นที่ ที่จำเป็นช่วยอำนวยความสะดวกความสบายแก่นักศึกษาทุกท่าน สถานที่การศึกษา มีองค์ประกอบหลายอย่างและที่สำคัญคือ ๑.สถานที่ ร่มรื่นน่าอยู่...เป็นด่านแรกที่ผู้เข้ามาศึกษาจะพบเห็นเกิดความประทับใจ ๒.วิชาการในแง่มุมแนวทางพระพุทธศาสนา ที่มหาวิทยาลัยทางโลกไม่มี ๓.การสร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้แก่ผู้พบเห็นความเป็น มมร สิ่งดังกล่าวเป็นหน้าที่บุคลากรทุกรูปทุกท่านเป็นต้นแบบที่ดี ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นระยะ ๆ


 

โลกแห่งความเป็นจริงคือโลกแห่งวัตถุ สิ่งทั้งหลายที่เห็นตามธรรมชาตินั้น
เป็นจริงในตัวของมันเอง ไม่ขึ้นอยู่กับจิต
โลกแห่งวัตถุนี้จะเป็นโลกที่เปิดเผยความจริงและความรู้ให้แก่เรา

 

 

หอพักสมาธิ หอพักปัญญา (หอพักนักศึกษา พระภิกษุ - คฤหัสถ์ชาย)

 

พื้นที่ ขยายการสร้างอาคารเรียน สิ่งที่ควรขยายคือการก่อสร้างอาคารเรียนอีก ๔ หลัง เพื่อรองรับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาต่อในแต่ละปี (อาคารเรียน  ๘ หลัง ความหมายคือ มรรค ๘ ตามผังแม่บท มมร)

 

อาคารเรียนนักศึกษา พระภิกษุ และ คฤหัสถ์ชาย-หญิง

 

พื้นที่ใช้สอยงานพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖ อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ/หอสมุดสมเด็จพระญาณวโรดม

 

 

ด้านหน้าอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ  สถานที่จัดพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๖

 

 

 

ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๒

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา 02-444-6000 ต่อ 1102, 1103