ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสายวิชาการ

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 

 

ระเบียบการสอบ

 

Share