ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
  • มมร จัดงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๑

           เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดงานเกษียณประจำปี ๒๕๖๑ "ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา" ณ ห้องประชุม อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ...


  • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

           เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัด พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมี พระมงคลธรรมวิธาน,...


  • มมร จัดงานวันอุดมศึกษาประจำปี ๒๕๖๑

             เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดงาน "วันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑" ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา โดยมี ...


ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

  

 

   

 

 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทตไทย ๔ ทวีป

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยการจัดงานวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ วาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง ด้วยความภาคภูมิใจและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป 

Share