ชมรายการอยู่เย็นเป็นสุขย้อนหลัง
ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 

  

 

   

 

 
 
 
 
 
 

นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดการประชุมเสวนาพระธรรมทูตไทตไทย ๔ ทวีป

เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๑๐๐ พรรษา วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ สำนักงานฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ โดยการจัดงานวัดบวรนิเวศวิหาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป ณ วาระอันเป็นมหามงคลยิ่ง ด้วยความภาคภูมิใจและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี นาวสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการพระธรรมทูตไทย ๔ ทวีป 

Share