ประกาศ มมร เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระครูสุวรรณศุภกิจ

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๓๐ น. ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ  พระครูสุวรรณศุภกิจ อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม วัดสุวรรณาราม ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ขอกราบเรียน/เรียน/เจริญพร คณะผู้บริหาร/คณาจารย์/เจ้าหน้าที่ มมร ทั้งบรรพชิต/คฤหัสถ์ทุกรูปทุกท่านเพื่อทราบ ร่วมบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน และกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่จะถึงนี้ 

 


 

 

MBU News รายงานข่าวสาร
04/03/57 เวลา 12.23 น.

 
Share