ประกาศงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒

เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ มีแนวโน้มที่เหตุการณ์จะดำเนินไปอย่างไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงประกาศงดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
 
 
mbunews

08/12/56

Share