ประกาศผลสอบประโยคบาลีศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยคบาลีศึกษาได้ ประจำปีการพุทธศักราช ๒๕๕๗ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 

mbunews
24/03/57

 
Share