กำหนดการงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๒๕๕๗

วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี เป็นงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย และบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์ผู้มีพระราชคุณูปการ พระคุณูปการ และคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันพุธ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺฐายีมหาเถร) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

 

 

 

 

 

 

mbu news

26/09/57

Share