Black Ribbon
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กำหนดการงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๒๕๕๗ เขียนโดย chuchat 2096
ประกาศเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย unnop 3924
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่อง งานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เขียนโดย Chaiyaphol 1229
แจ้งคำสั่งเรื่องให้บุคลากรปฏิบัติงานโครงการบรรยายทางวิชาการภาษาอังกฤษ เขียนโดย chuchat 1086
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน ที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขียนโดย unnop 4219
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินทุน เพื่อจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิก เขียนโดย Chaiyaphol 968
ประกาศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เรื่องการพักค้างแรมและการประกอบอาหารในอาคารมหาวิทยาลัย เขียนโดย Chaiyaphol 856
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากร มมร กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ ประกาศผลสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เขียนโดย unnop 6660
รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรอบ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เขียนโดย Chaiyaphol 1388
มมร เปิดสอบบรรจุ คัดสรรบุคลากร ๑๙๐ อัตรา ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต เขียนโดย Chaiyaphol 24306