เนื้อหา

กำหนดการ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๖

กำหนดการ โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมสภาองค์กรพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ .....

ณ เต็นท์มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ มณฑลพิธี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

 

Share