นิมนต์/เชิญ พระนักศึกษา สมัครเข้าอบรมพระธรรมวิทยากร รุ่นที่ ๔๖"

กองกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย นิมนต์/เชิญ พระนักศึกษาปีที่ ๑-๔ ร่วม"อบรมพระธรรมวิทยากร รุ่นที่ ๔๖"

นิมนต์ / เชิญสมัครได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการนักศึกษา (๗.๔) ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ เริ่มรับสมัครเวลา ๐๘.๓๐ น.หยุดรับสมัครเวลา ๑๘.๐๐ น.

กำหนดการ: วันอังคารที่ ๑๙ ถึงวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

หมายเหตุ: พระ นักศึกษาทุกรูป ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องถ่ายบัตรนักศึกษาหน้าหลังพร้อมรูปขนาด นึ้วครึ่ง จำนวน ๒ รูป ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.๐๘๒-๑๘๕-๔๐๘๖ (รองประธานนักศึกษา)

 

เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร กองกิจการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มมร รายงานโดย (สายฝน  ไชยเกตุ)
6/02/56 เวลา 14.24 น.

Share