กำหนดการ โครงการอบรมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

กำหนดการ โครงการอบรมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ณ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม รุ่นที่ ๑-๓ ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ รายงานโดย(สายฝน  ไชยเกตุ)
18/02/56 เวลา 14.10 น.

Share