กำหนดการพิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕

 

กำหนดการ
พิธีประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๕
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธทมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

Share