ม.มหามกุฏฯจัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" ร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙

      วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อประกาศความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมกันร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

MBUNEWS

22/11/2016

Share