โครงการตักบาตรพระสงฆ์ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

       วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชมรมต้นกล้าความดีและกองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีพระมหาอรุณ ปญฺญารุโน คณบดีคณะสังคมศาสตร์เป็นประธานในพิธี และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุวรรณารามเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก

 

 

MBUNEWS

06/12/2016

Share