ขอเชิญร่วมถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์

         ในพิธีการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ และในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ   พระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อน และตั้งสมณศักดิ์ ดังที่ทราบกันแล้วนั้น จึงขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทุกท่าน ร่วมถวายมุทิตาสักการะ อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในวโรกาสที่ได้รับพระราชทานเลื่อนและ ตั้งสมณศักดิ์ในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 
Share