มมร ร่วมงาน"ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ ปี อำเภอพุทธมณฑล"

        อำเภอพุทธมณฑลจัดงาน"ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ปี อำเภอพุทธมณฑล" ขึ้นเนื่องในโอกาสที่อำเภอพุทธมณฑล ได้รับการยกฐานะจากกิ่งอำเภอพุทธมณฑลขึ้นเป็น"อำเภอพุทธมณฑล" ครบ๒๐ปี ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ของอำเภอพุทธมณฑล ได้ร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี รวมพลังถวายความจงรักภักดี น้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ชาวอำเภอพุทธมณฑลได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีสืบมา ซึ่งได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ การจัดเสวนา และการจัดริ้วขบวน"ใต้ร่มพระบารมี ๒๐ ปี อำเภอพุทธมณฑล" ของส่วนราชการต่างๆในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ส่งบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมในริ้วขบวนศาสนา พร้อมร่วมพิธีจุดเทียนถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

MBUNEWS

22/12/59

Share