คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม"น้อมรำลึกราชาผู้ทรงคุณ บำเพ็ญบุญปีใหม่วิถีไทย"

            วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ อาคารสมเด็จพระวันรัต(B๗.๔)- คณะสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม"น้อมรำลึกราชาผู้ทรงคุณ บำเพ็ญบุญปีใหม่วิถีไทย" พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช และอุทิศกุศลบุญแด่บูรพาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยผู้ที่ล่วงลับ พร้อมทั้งเป็นการทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีพระมหาอรุณ ปญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลกว่า๒๐๐รูป/คน  

พิธีตักบาตรข้าวสุก

นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นเมืองร่วมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ประพรมน้ำมนต์รับพรปีใหม่

MBUNEWS

23/12/59

Share