ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ มมร เกมส์ครั้งที่ ๓

      มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดโครงการกีฬาสีสัมพันธ์(ต่อต้านยาเสพติด) ครั้งที่ ๓ มมร เกมส์ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ พัฒนาทักษะด้านกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการคัดเลือกนักกีฬาไว้สำหรับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อไป โดยในครั้งนี้มีการจัดการแข่งขันทั้งหมด ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตซอล บาสเกตบอล แชร์บอล วอลเล่ย์บอล ตระกร้อ เปตอง แบดบินตัน และมีกีฬาสาธิต ๑ ชนิดกีฬาคือ การแข่งขันCrossword 

พระมงคลธรรมวิธาน รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ดร.มนูญ  จันทร์แก้ว  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานต่อประธานในพิธี

กีฬาสาธิตในครั้งนี้คือCrossword ที่เปิดโอกาสให้พระนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

 

MBUNEWS

25/01/60

Share