ม.มหามกุฏฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จันทา จันโสภา มารดาของ ผศ.สุริวัตร จันโสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

      ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่จันทา จันโสภา มารดาของ ผศ.สุริวัตร จันโสภา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ บ้านดงบัง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 จะมีพิธีฌาปนกิจในเวลา 13.00 น. ณ วัดบ้านดงบัง ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

*หมายเหตุ บุคลากรผู้ที่จะไปร่วมงาน ติดต่อแจ้งรายชื่อที่ฝ่ายวิเคราะห์งานบุคคล 
- วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 12.00 น.
- วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 08.00 น.

Share