มมร ร่วมประชุม คกก.อำนวยการจัดงาน มาฆบูชา ๒๕๖๐ โดย รัฐบาล

บ่ายวันนี้ (๒ ก.พ.) พระครูปลัดกวีวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมในนามผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.เสถียร วิพรมหา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการคณะสงฆ์ ในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ ตามที่มติคณะกรรมการฯ รับทราบการจัดกิจกรรมดังนี้ ๑. จัดงาน ณ พุทธมณฑล ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ ๒. จัดงาน ณ สวนลุมพินี ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๐ ๓. จัดงาน ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 
Share