อธิการบดี มมร ประชาสัมพันธ์งาน "มาฆบูชา ๒๕๖๐" ในรายการ 'คัดข่าวเด่น' NBT

วันที่ ๕ ก.พ. ๒๕๖๐ พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ให้สัมภาษณ์ในรายการ "คัดข่าวเด่น" ทาง NBT เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น. เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน วันมาฆบูชา ๒๕๖๐ "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย" ณ มมร (ศาลายา) โดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล

 

 

 

 

Share