มมร ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดงานวันมาฆบูชา"หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย"ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ -มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดนครปฐม หน่วยงานราชการจังหวัดนครปฐม จัดงานวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๖๐ "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย" ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสุชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรวิหาร เจ้าคณะภาค ๑๕ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  กล่าวสัมโมทนียกถาและกล่าวเปิดงาน ด้านนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

      ทั้งนี้กิจกรรมโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย" มีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมและเขตภาคกลางกว่า ๑๖๐๐ รูปเข้าร่วมในพิธีสวดโอวาทปาฏิโมกข์ เนื่องในวันมาฆบูชา และสวดพระพุทธมนต์(ธรรมนิยาม) พร้อมทั้งเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา ๙ นาที ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช นอกจากนี้ยังมีการเสวนาธรรม เรื่อง "หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย" โดยพระเมธาวินัยรส,ผศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมร และอาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณอีกด้วย

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จุดเครื่องบูชาทองน้อยและกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธานในพิธีฝ่ายฆราวาสเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมร กล่าวถวายรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

ร่วมกันเจริญจิตภาวนา ๙ นาที อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

MBUNEWS

11/02/60

Share