คณะสงฆ์มหายาน จากประเทศจีนและไต้หวัน เยี่ยมชม มมร

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระเทพปัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะสงฆ์มหายาน "สมาพันธ์พระพุทธศาสนาเพื่อมนุษยชาติ" (The United Association of Humanitic Buddhistm, Chunghua) จากประเทศจีนและไต้หวัน ณ อาคารธรรมสถาน (B1)

 

 

 

 

 

 

 
Share