มมร จัดแข่งขัน MBU Challenge #2 รอบคัดเลือก เฟ้นหาตัวแทนภาคกลาง

      ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัด การแข่งขัน MBU Challenge #2 รอบคัดเลือก หนึ่งกิจกรรมในโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา เนื่องในวันวิสาบูชา  โดยมีการแข่งขันทั้งหมด ๓ ประเภท คือ การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ   สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และการแข่งขันโต้คารมอุดมธรรม สำหรับผู้ชนะในรอบคัดเลือกนี้จะเป็นตัวแทนภาคกลางเข้าแข่งขัน  MBU Challenge# 2 รอบ final พบกับตัวแทนผู้ชนะของแต่ละภูมิภาค ซึ่งจะมีการแข่งขันในช่วงสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

เวทีการแข่งขันโต้คารมอุดมธรรมในรอบคัดเลือก

สนามการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะรอบแรก

การแข่งสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

MBUNEWS

20/03/2017

 

Share