มมร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ฯ ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๐

เช้าวันนี้ (๑๙ เม.ย.) พระครูปลัดกวีวัฒน์ กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา เป็นผู้แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ฯ ประจำปีพุทธศักราข ๒๕๖๐ โดยมี นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ องค์กรชาวพุทธ ณ ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Share