มมร ร่วมแถลงข่าวจัดงานวิสาขบูชา ๒๕๖๐ ณ สนามราชมังคลาฯ

          วันนี้ (๒๕ เม.ย.) พระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เป็นประธานในการประชุมใหญ่ และแถลงข่าว 'งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐' ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยฯ กรมการศาสนา กรมการปกครอง การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และองค์กรเครือข่ายชาวพุทธ ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก ซึ่งปีนี้จะจัดขึ้น ณ มณฑลพิธีชั่วคราว สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถาน (สนามกีฬาหัวหมาก) ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 
Share