คณะสังคมศาสตร์ จัดงาน “อำลาบัณฑิต มิตรภาพสังคม (ศาสตร์)”

เมื่อเช้าวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ทำการจัดงาน “อำลาบัณฑิต มิตรภาพสังคม (ศาสตร์)” ขึ้น ณ มณฑลพิธี อาคารสมเด็จพระวันรัต (อาคาร B7.4) โดยมี พระมหาอรุณ ปัญฺญารุโณ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธี วัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นอำลานักศึกษาที่จบการศึกษาและจะเข้ารับประทานปริญญาบัตรในปีนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share