มมร จัดพิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดพิธีฝึกซ้อมย่อยการเข้ารับประทานปริญญาบัตร ระดับดุษฎีบัณฑิต,มหาบัณฑิตและบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง เข้าร่วมการฝึกซ้อม ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B 5 ) โดยมี พระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันซ้อมใหญ่ใน วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และกำหนดจัดงานพิธีรับประทานปริญญาบัตรใน วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share