พิธีเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐

       

        เช้าวันนี้ (๔ พ.ค.) พระเดชพระคุณพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "มหามกุฏปัญญาศาลา" เพื่อสืบสานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยมี พลเอกมังกร โกสินทรเสนีย์ ประธานเตรียมงานเทศกาลวันวิสาขบูชา, ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มมร และนักเรียน พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าร่วมในครั้งนี้ ณ หน้าลานอินดอร์สเตเดียมหัวมาก สนามกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๔-๑๐ พ.ค. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา http://www.budpr.org/

 

 

Share