อธิการบดี มมร เยี่ยมชม "มหามกุฏปัญญาศาลา"

 
          วันนี้ (๕ พ.ค.) พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เยี่ยมชมนิทรรศการ “มหามกุฏปัญญาศาลา” โดยมีพระเมธาวินัยรส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มมร นำชมนิทรรศการต่างๆ อาทิเช่น นำชมนิทรรศการพระประวัติของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก นิทรรศการของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยของวิทยาเขตต่างๆ เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ "มหามกุฏปัญญาศาลา" MBU Pavilion ลานหน้าอินดอร์สเตเดียมหัวมาก สนามกีฬาแห่งประเทศไทย

 

 

 

 

 

ที่มา http://www.budpr.org

 

Share