สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ "มหามกุฏปัญญาศาลา"

         เวลา ๑๗.๐๗ น. วันนี้ (๖ พ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามราชมังคลากีฬาสถาน ทรงเปิดงาน "สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๐" และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศกา "มหามกุฎปัญญาศาลา" จัดโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามแนวคิดสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมุ่งเน้นเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริมกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นิทรรศการสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา http://www.budpr.org

 
 
Share