ประมวลภาพงานกีฬา มมร สัมพันธ์ครั้งที่ ๔

     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราชเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ "ศรีธรรมาโศกราชเกมส์" ณ สนามกีฬาโรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระเทพบัณฑิต อธิการบดีเป็นประธานเปิดการแข่งขัน มีการแข่งขันทั้งสิ้น ๖ ชนิดกีฬา  ได้แก่ แบดมินตัน เปตอง แชร์บอล ตระกร้อ ฟุตซอล และฟุตบอล สำหรับการแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์มมร.สัมพันธ์ เป็นกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสามัคคีของนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ทั้งจากส่วนกลางและวิทยาเขต จัดขึ้นปีละครั้ง แต่ละวิทยาเขตจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในทุก ๆ ปี ส่วนในครั้งต่อไปนั้นจะถูกจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยวิทยาเขตอีสานรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

 

 

 

 

Share