กำหนดการวันอุดมศึกษา ๒๕๖๐

        ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้กำหนดจัดงาน "วันอุดมศึกษา" ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ ในการจัดการวันอุดมศึกษาดังกล่าวได้จัดให้มีปาฐกถาพิเศษและการเสวนาโดยศิษย์เก่า มมร และผู้ทรงคุณวุฒิ

 

 

 

 
Share