มมร จัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๔

        วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยจัดงานพิธีคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ปีที่ ๑๒๔ ณ ธรรมสถาน อาคารสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน  อุฏฐายีมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยในช่วงเช้า พระเทพบัณฑิต อธิการบดี  เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายบุรพาจารย์ผู้มีพระราชคุณูปการ พระคุณูปการ และคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย  มีผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง ส่วนในช่วงบ่าย พระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ผู้มีผลการเรียนและความประพฤติดี 

MBUNEWS

03/10/60

 

 
Share