สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

          วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จฯ ประทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารชีพ  ปุญญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม, อธิบดีผู้พิพากษา ภาค ๗, ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๑, ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดนครปฐม, นายอำเภอพุทธมณฑล เฝ้ารับเสด็จฯ  

 

 

          

Share