มมร รับโล่รางวัล “คนดีประเทศไทย” ปีที่ ๙ ประจำปีที่ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ สาขาสื่อมวลชนข่าวส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จากมูลนิธิคนดี (ประเทศไทย)

          เช้าวันนี้ (๒๕ ม.ค.) พระเทพบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เข้ารับการถวายรางวัล “คนดีประเทศไทย” ปีที่ ๙ โดยสถาบันปัญญาภิวัฒน์ มูลนิธิคนดี (ประเทศไทย) และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล “คนดีประเทศไทย ปีที่ ๙ ประจำปีที่ ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดย พระพรมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานมอบรางวัล ณ ห้องประชุม อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  (พีไอเอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้รับการถวายรางวัลในนามผู้ผลิตเนื้อหารายการโทรทัศน์ รายการ “รู้ธรรมนำชีวิต” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ MCOT HD ได้รับรางวัลสาขาสื่อมวลชน ข่าวส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น  

 

 

          สำหรับสาขาประชาชน ๒ รางวัล ได้แก่ ๑.นายสุวรรณฉัตร พรหมชาติ โชเฟอร์แท็กซี่วัย ๓๘ เจ้าของฉายา แท็กซี่อุ้มบุญ ทำหน้าที่รับคนป่วย คนพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปส่งโรงพยาบาล โดยไม่คิดเงิน มากว่า ๒๐ ปีแล้ว ๒.ประชาชน (สำนึกดี) นายเจน พวงมาลี คนจังหวัดสุพรรณบุรี อดีตข้าราชการครู เกษียณ ปี ๒๕๕๐ โดยหลังเกษียณอายุราชการ ได้ตระเวนสอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลางสลับกัน ๕๔ โรงเรียน เป็นเวลา ๑๐ ปีจนปัจจุบัน โดยไม่รับค่าตอบแทน

          ส่วนผู้เข้ารับรางวัล คนดีประเทศไทย สาขาสื่อมวลชน ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น จำนวน ๑๖ รางวัล ประกอบด้วย

๑.ละครธรรมนำชีวิต ออกอากาศทาง ช่อง ๓

๒.รายการปันฝันปันยิ้ม ออกอากาศทางช่อง ๕

๓.รายการธรรมะวันอาทิตย์ ออกอากาศทางช่อง ๗

๔.รายการรู้ธรรมนำชีวิต ออกอากาศทาง ช่อง ๙ MCOT HD

๕.รายการธรรมรส ธรรมรัฐ ออกอากาศทาง ช่อง NBT Digital

๖.รายการสุขทุกวัน ๗ วัน ๗ กูรู ช่องอัมรินทร์ ทีวี

๗.รายการพุทธปัญญาภิรมย์ ออกอากาศทาง ช่อง TNN ๒๔

๘.รายการทรูปลูกปัญญา ช่อง ทรูปลูกปัญญา

๙.รายการอรุณแสงธรรม ช่อง news tv

๑๐.คอลัมน์พระเครื่อง หนังสือพิมพ์ข่าวสด

๑๑.คอลัมน์สว่าง ณ กลางใจ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

๑๒.รายการธรรมะทำไม สถานีวิทยุ จส ๑๐๐

๑๓.รายการศีลรักษาใจ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ๙๒.๕

๑๔.รายการเมล็ดพันธุ์ความดี วิทยุคลื่นความคิดในเครือ MCOT 

๑๕.คอลัมน์ ธรรมะกับชีวิต ของเว็บไซต์ manager online

๑๖.คอลัมน์ คนดีของสังคม ของเว็บไซต์ เดลินิวส์ออนไลน์

          การมอบรางวัลดังกล่าว เพื่อสนับสนุนการทำความดี และส่งเสริมการรายงานข่าวสารด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติสื่อมวลชน และเป็นการประกาศให้สังคมได้รับรู้ว่าสื่อมวลชนที่รายงานข่าวด้านนี้มาอย่างต่อเนื่องได้สร้างคุณประโยชน์อย่างยิ่งให้แก่สังคม

 
Share