เริ่มแล้ว MBU Challenge #3

         ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการพระพุทธศาสนาระดับภูมิภาคเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา "MBU Challenge season 3" กับ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในการประกวดแข่งขัน การตอบปัญหาธรรมะ การสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การโต้คารมอุดมมธรรม และการบรรยายธรรมของสามเณร โดยผู้ชนะเลิศในแต่ละภูมิภาคจะได้เข้าชิงชนะเลิศระดับประเทศในเทศกาลวันวิสาขบูชา

 

 

สามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ทาง website : http://challenge.mbu.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ทาง โทรศัพท์ 02-4446000 ต่อ 1093-1095