ด่วน!! มมร (ส่วนกลาง) รับสมัครพระสอนศีลธรรมฯ

โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รับสมัครพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (สมัครใหม่) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๖๑ จำนวนจำกัด (๑๐๐ รูป) และจะเปิดการอบรมในวันที่ ๕-๖ พ.ค. ๒๕๖๑
พระภิกษุรูปใดสนใจจะร่วมเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนสามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ http://e-mms.mbu.ac.th/register.php และโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๒-๔๔๔-๖๐๐๐ ต่อ ๑๐๙๓-๕ ในเวลาราชการ

 

Share