กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีปฐมนิเทศการอบรมกรรมฐานนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

          วันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑) พระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศการอบรมกรรมฐานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งทางกองพัฒนานักศึกษาจัดขึ้นเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ และแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมแก่พระนักศึกษา/นักศึกษาผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน สำหรับในรุ่นนี้ กำหนดเข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดมกุฏคีรีวัน ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๑๕ วัน

 
Share