มมร จัดพิธีสรงน้ำขอพรวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

           บ่ายวันนี้ (๑๑ เม.ย.) ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมพิธีสรงน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมี พระเทพบัณฑิต อธิการบดี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายอังกูร สุ่นกุล นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ อาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ (B.5) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา นครปฐม

Share