กองพัฒนานักศึกษา มมร ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑

วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการค่ายพัฒนาและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๑) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้มาออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต อาคารสุชีพ ปุณญานุภาพ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก

 

 

 

Share