อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง

          เช้าวันนี้ (๑๑ พ.ค.) พระเดชพระคุณพระเทพบัณฑิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในการเปิดอบรมพัฒนาศักยภาพพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดวิทยาเขตศรีล้านช้าง ซึ่งเป็นพระสอนศีลธรรมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ณ ห้องประชุม โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย

Share