สมเด็จพระเทพฯ เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงานวิสาขบูชา ๒๕๖๑

         วันนี้ (๒๕ พ.ค.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรนิทรรศการทางวิชาการพระพุทธศาสนาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ภายใต้ชื่องาน "ธรรมสถาน มมร MBU 4.0" ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 
Share