สำนักงาน ป.ป.ช. เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดแผนป้องกันการทุจริตกับกิจกรรมนักคิดสุจริต "คิดใหม่ ทำใหม่ เริ่มได้ที่ ตัวเรา" (The Ethical Thinker)

 
    กิจกรรมนักคิดสุจริต" การประกวดแผนงานการป้องกันการทุจริต (กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร) กลุ่มละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริตเพื่อเข้าร่วม Workshop Camp พร้อมรับเงินทุนสนับสนุนเพื่อนำแผนงานสู่การปฏิบัติ และเฟ้นหาสุดยอดแผนงานการป้องกันการทุจริตในระดับเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งกิจกรรมอื่นๆ ของสำนักงาน ป.ป.ช.
 
 
 
 
 
 
 
 
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ www.nacc.go.th/we และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2282-8204
มือถือ 06-4962-5298 (เสฎฐนันท์)
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: เครือข่ายเฝ้าระวัง สำนักงาน ป.ป.ช.
 
สมัครด่วน ขยายเวลาจนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
 
ที่มา
Share