มมร ร่วมใจ มอบปัจจัยและสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก ใน สปป.ลาว

       (๐๘/๐๘/๒๕๖๑) พระมงคลธรรมวิธาน,ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี  ในการเป็นประธานพิธีมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตก แขวงอัตตะปือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ผ่านทางสถานทูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทยโดยมี ท่านวันไชย์ รอรแสง ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาและวัฒนธรรม สถานทูต สปป.ลาวประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนในการรับเงินช่วยเหลือ ณ อาคารธรรมสถาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ศาลายา จ.นครปฐม  โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต ร่วมกับ วัดสังฆทาน วัดพระบาทน้ำพุ ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย  รวมเงินบริจาคทั้งหมดเป็นเงิน ๖๔๖,๗๐๐ บาท

 

09/08/61

 

Share