มมร แถลงข่าวกับ อย. กำหนดมาตรการการใช้ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์

        วันนี้ (๒๙ ส.ค.) พระครูปลัดกวีวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานพระสอนศีลธรรม รับมอบหมายจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร) นำบุคลากร มมร ร่วมแถลงข่าว และสัมมนาแนวทางการกำหนดมาตรการกรณี "การใช้ยาที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์" เกิดขนาดในพระภิกษุ ร่วมกับ คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมอาคารพระธรรมโกศาจารย์ วัดพุทธปัญญา จ.นนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 
 
Share