กิจกรรม มมร ร่วมใจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

      ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ หอประชุมอาคารสุชีพ ปุญญานุภาพ- เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม "มมร ร่วมใจ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒" รับฟังโอวาทและพรปีใหม่จากพระเทพบัณฑิต อธิการบดี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญ เพื่อประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างส่วนงาน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี เป็นการแสดงออกถึงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดี

Share