ประกาศผลชนะเลิศสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ ๒๕๖๒

          ภาคบ่ายวันนี้ (๑๓ พ.ค.) บรรยากาศการประกาศผลการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 

รางวัลชนะเลิศระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนวิริยะธรรมสถาน จ.นครนายก

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จ.ราชบุรี

 

รางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร จ.นครนายก

 

 

 

 

 

 

 

 

Share