ประกาศผลการประกวดบรรยายธรรมของสามเณร ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒

          ภาคบ่ายวันนี้ (๑๔ พ.ค.) บรรยากาศการประกาศผลการประกวดบรรยายธรรมของสามเณร ระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ลานคนเมือง  ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
 
**********************
 
รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่  สามเณรทัศไนย   หลักคำ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมเจ้าพระยาบดินทรเดชา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาตร์ยโสธร
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑
ได้แก่  สามเณรธีรพัฒน์   ประหยัดทรัพย์
โรงเรียนประสารทคณานุกิจวิทยา จ.อุดรธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒
ได้แก่  สามเณรอภิบาล   โนนโพธิ์
โรงเรียนสามัคคัวิทยาทาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
 
รางวัลชมเชย ๒ รางวัล ได้แก่  
๑. สามเณรสมรัก   ทองดี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดประชานิยม จ.กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
๒. สามเณรวิวัตน์   เสาสุข
โรงเรียนพระปริยัติธรรมลำนารายณ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทบาลัย วิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
 
 
 
 
Share