แจ้ง ! หยุดการให้บริการระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยทุกระบบชั่วคราว

 

        ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคกลาง) นครปฐม ได้มีการดำเนินการปรับปรุงระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูง ณ จุดเชื่อมต่อกับมหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8:30 - 12:00 น.

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงต้องทำการหยุดการให้บริการระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยทุกระบบ ในช่วงวัน และเวลาดังกล่าว จนกว่าระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าแรงสูงจะสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

 

จึงแจ้งเพื่อทราบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

Share